Vzhledem k tomu, že nebylo možné uspořádat uspořádat letošní výroční členskou schůzi, je možné provést platbu členských poplatků na rok 2021 v kanceláři AMK.

  • do 22.12. 2020 v pracovní dny mezi 8:00 a 15:00
  • mezi 23.12.2020 a 3.1. 2021 po předchozí telefonické dohodě (731 001 310) nebo emailem (zbrabec@seznam.cz)
  • od 4. 1. 2021 každé pondělí, středu a pátek mezi 8:00 a 15:00

Platbu je možné provést i převodem na bankovní účet 107304936/0300. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno(a) členů, za které jsou členské poplatky hrazeny.

 

Výše členských příspěvků pro rok 2021

Členský příspěvek za dítě do 18 let věku a za důchodce nad 60 let věku 100 Kč
Členský příspěvek za dospělého 200 Kč
Členský příspěvek za držitele průkazu ZTP 100 Kč

 

 

Jakmile to opatření dovolí (pravděpodobně jaro 2021), bude stanoven termín výroční členské schůze, na které proběhnou volby členů výboru a revizní komise na další funkční období. Do té doby se dle platných právních předpisů prodlužuje funkční období stávajících orgánů.

 

Kdo si zatím nevyzvedl kalendáře je možné toto realizovat v časech uvedených výše.

 

Výbor AMK Hořice