Dne 5. března 2021 nás ve věku nedožitých 71 let opustil pan Milan Valenta dlouholetý pořadatel v prostoru startu a cíle.