Bedingungen für die Akkreditierung

1.Die ausgefüllten Akreditierungsformulare senden Sie bitte an:info@amkhorice.cz

2.Zu dem Formular fügen Sie bitte eine Information/einen Beleg bei, wo Sie Ihr Artikel oder Fotos von dem Rennen in Hořice veröffentlicht haben.

3. Přednost dostanou mediální partneři závodu, zástupci nejčtenějších / nejsledovanějších medií a dlouhodobí spolupracovníci AMK Hořice.

4. Po závodech odevzdají materiály (ideálně galerie nejlepších 30 fotek atd.) pořízené z tohoto podniku do 60-ti dnů od ukončení závodu na email : info@amkhorice.cz nebo na adresu AMK Hořice. Fotografie odevzdané na jinou než uvedenou adresu nebudou brány v potaz. Není povinné pro fotografy pracující pro motocyklové časopisy či weby (nutno doložit publikaci těchto fotek)

5. Tyto materiály budou použity pro potřeby AMK Hořice bez nároku na honorář autora.

Regeln für Fotografen

Každý fotograf je povinen dodržovat manuál pro fotografy. Tento manuál bude k nahlédnutí i v akreditačním středisku před závody.

Za hrubé porušení se považuje focení mimo prostory vyznačené pro fotografy (zejména neuposlechnutí pokynů pořadatelů).

V případě neuposlechnutí pořadatele či Security služby bude fotografovi odebrána akreditace, vstupenka, vesta a nebude mu udělena akreditace při další žádosti.

AKREDITIERUNGSSTICHTAG 11. AUGUST 2021

AKREDITIRUNGEN ERHALTEN NACH DIESEM STICHTAG MÜSSEN NICHT AKZEPTIERT WERDEN

Dokumenty ke stažení