Dětské dopravní hřiště je umístěno v areálu Autokempu U Věže a slouží především k teoretickému a praktickému výcviku pravidel silničního provozu a zásad bezpečné jízdy na kole, a to v podmínkách blízkých běžnému silničnímu provozu.

Historie

Dopravní hřiště bylo založeno v roce 2001 ve spolupráci AMK Hořice, BESIP a města Hořice, které je zároveň jeho zřizovatelem. Prostor Autokempu U Věže byl osazen odjímatelnými dopravními značkami a dalším vybavením umožňujícím provoz dopravního hřiště. Aby byla umožněna praktická výchova obdrželo dopravní hřiště celkem 15 kol, z nichž deset poskytlo město Hořice a 5 AMK Hořice. Pro teoretickou výuku byla dopravnímu hřišti dáno k dispozici jedna místnost v hlavní budově Autokempu.

V následujících letech probíhala další vylepšení v prostoru dopravního hřiště, jako bylo vybudování spojovací cesty, která umožnila rozšířit délku komunikací využitelných pro praktickou výuku. Další stavebním počinem byla výstavba skladu potřeb používaných při praktické výuce.

Popis hřiště

Výuka na dětském dopravním hřišti je určena především žáků 4. tříd základních škol. V současné době se jí účastní přibližně 360 žáků ze 12 základní škol z Hořic a blízkého okolí. Protože provoz tohoto zařízení je odvislý od povětrnostních podmínek je hřiště v provozu zpravidla od měsíce dubna do měsíce září, ovšem s výjimkou prázdnin. Každá třída se účastní dvou výukových bloků trvajících přibližně 4 a půl hodiny, přičemž je obvyklé, že jedna se uskuteční na jaře a jedna na podzim.

Teoretická část výuky probíhá uvnitř hlavní budovy Autokempu, kde se žáci seznámí s pravidly silničního provozu, a to prostřednictvím výkladu zkušených instruktorů, projekcí instruktážních filmů a probírání modelových situací silničního provozu s pomocí obrazových podkladů.

Praktická část výuky probíhá na komunikacích umístěných v areálu Autokempu U Věže, kde se žáci snaží aplikovat nabyté teoretické znalosti při vlastní jízdě na kole. V současné době mají k dispozici celkem 15 kol (10 značky Liberta a 5 značky Olpran).

Na závěr absolvují žáci test znalostí, po jehož úspěšném absolvování je jim udělen průkaz cyklisty.

Pravidla

V rámci výcviku na dopravním hřišti by měli být žáci seznámeni s pravidly obsaženými v zákoně o silničním provozu a s jeho aplikací při jízdě na jízdním kole.

Tento výcvik by měl minimálně obsahovat následující body:

 • význam dopravních značek v jednotlivých situacích (přednost v jízdě na  křižovatkách, jednosměrný provoz, zákazy vjezdu, přikázané směry jízdy, zákazy odbočování apod.),
 • nebezpečná místa pro cyklistu,
 • vjíždění na vozovku z místa ležícího mimo silniční provoz,
 • vyjíždění od okraje vozovky,
 • jízda u pravého okraje vozovky,
 • zastavení u okraje vozovky,
 • objíždění překážky, předjíždění cyklistů,
 • odbočování, řazení do jízdních pruhů,
 •  projíždění křižovatkami a další.

Při výcviku by měly být zdůrazněny následující úkony:

 • neustálé sledování provozu,
 • rozhlédnutí, ohlédnutí,
 • dávání znamení o směru jízdy,
 • včasné a postupné brzdění,
 • držení jízdní stopy při pomalé jízdě a řízení jednou rukou,
 • jízda cyklistů ve skupině,
 • přednost chodců,
 • ohleduplnost k ostatním účastníkům silničního provozu,
 • zásady zřetelné jízdy,
 • řešení složitějších situací na křižovatkách,
 • soutěžní jízdy (po předem stanovené trase, mezi stanovišti, popř. zcela volné, ale kontrolované jízdy).

Žáci by měli být během výcviku na dopravním hřišti dále seznámeni s riziky souvisejícími s jízdou na kole, mezi které patří zejména:

 • posklouznutí kola,
 • náraz na překážku,
 • srážka cyklistů,
 • ukazování změny směru jízdy,
 • vstup do jízdní dráhy,
 • zamotání oděvu do řetězu,
 • vyjetí z vyznačené trasy apod.