Přihlášky musí být provedeny na oficiálním formuláři, který je přiložen u Zvláštních ustanovení.

Níže si můžete stáhnou přihlášku elektronickou nebo přihlášku pro ruční vyplnění.

Při vyplňování elektronické přihlášky žluté nevyužité kolonky vyplňte pomlčkou či mezerníkem.

Přihláška musí být zcela vyplněna !!! Bez řádného vyplnění nebude přihláška převzata !!!

UZÁVĚRKA PŘÍHLÁŠEK K ZÁVODU JE 27. DUBNA 2023 v 24:00.

PŘIHLÁŠKY ZASLANÉ PO TOMTO DATU NEMUSÍ BÝT AKCEPTOVÁNY.

Adresa pro zaslání přihlášek

  • Automoto klub v AČR
  • Maixnerova 1613
  • 508 01 Hořice
  • Czech republic

Ustanovení – ke stažení

Přihláška – ke stažení