Zde se dočtete informace a pokyny pro jezdce a jejich teamy.

Chování v parkovišti závodních strojů – Paddock

Parkoviště závodních strojů (Paddock) je umístěno v areálu Autokempu U Věže, který je v běžném provozu využíván jako rekreační zařízení. Při závodu Česká Tourist Trophy je několikanásobně překročena jeho obvyklá kapacita. Z těchto důvodů je nutné brát ohled na některé nedostatky, jež s tím souvisí (voda, elektřina, místo atd.). Vzniklým problémům lze částečně předejít dodržováním stanovených pravidel.

Příjezd jezdců do parkoviště závodních strojů

Příjezd jezdců a jejich doprovodů do parkoviště závodních strojů je běžně umožněn od středy. Omezení může způsobit pouze kolize s výukou na dopravním hřišti, které je v areálu umístěno. Pořadatel se však bude snažit této situaci předejít a jezdce zde bude v takovém případě včas informovat.

Možnost příjezdu jezdců do parkoviště závodních strojů

Pokud se jezdec dostaví mimo tyto hodiny, je povinen své vozidlo odstavit (tak, aby nebránilo v průjezdu) na hlavní cestu v kempu a vyčkat do dalšího dne, aby nevyrušoval ostatní. Toto pravidlo platí i pro přilehlé louky.

Den Čas
Středa 10:00 – 22:00
Čtvrtek 8:00 – 22:00
Pátek 8:00 – 23:00

Parkovací místa

Jezdec bude do parkoviště závodních strojů vpuštěn pouze v případě, že je jeho jméno uvedeno v konečné startovní listině.

Parkovací prostory uvnitř Autokempu jsou přednostně určeny, vzhledem k charakteru závodu, jezdcům novodobých motocyklů. Ostatním a jezdcům, na které se nedostane místo, jsou určeny přilehlé prostory na kterých je stejně jako ve vlastním areálu zajištěna elektřina a sociální zařízení. (viz. nákres)

Parkovací místa, která se nacházejí před chatami okolo hlavní komunikace (viz. nákres),jsou určena pro velká vozidla, jako jsou např. návěsy, autobusy, apod.

Jezdec je povinen zaujmout v parkovišti závodních strojů pouze takové místo, které je mu přiděleno zodpovědnou osobou pořadatele (dle k tomu určeného nákresu).

Není umožněno parkovat na místech, označených pořadatelem barevnou páskou či jiným způsobem (např. jmenovkou).

V případě zaujmutí jiného místa, než je určeno pořadatelem nebo místa označeného barevnou páskou, bude jezdec z tohoto místa vykázán.

V případě, že některý jezdec bude mít více doprovodních vozidel, bude pořadatelem vyzván, aby některá z těchto vozidel zaparkoval v prostorách mimo parkoviště závodních strojů. Parkoviště závodních strojů je určeno především pro jezdce a nikoliv pro rozsáhlé doprovody.

Rezervace

Případné dotazy získáte na e-mail: paddock@amkhorice.cz
Žádost o rezervaci neznamená kladné vyřízení této rezervace.
Bude zohledněna kapacita parkoviště závodních strojů, sportovní kvalita žádajícího jezdce a případné prohřešky jezdce či jeho doprovodu v minulosti.

Ubytování

Autokemp U Věže slouží do pátečního dne jako běžné ubytovací zařízení, proto je v těchto dnech nutné zaplacení pobytu na recepci. Od pátku do neděle je kemp vyhrazen pouze pro pořadatele (AMK Hořice) a jezdce. V tyto dny se za ubytování na venkovních prostorech neplatí. Pro chatky však platí platba po celý týden. Tedy včetně pátku, soboty a neděle.

Recepce

Elektřina

Pokud je to možné, nepoužívejte elektrické spotřebiče s vysokým příkonem (topení, rychlovarné konvice apod.). Při přetížení sítě může dojít k problémům v zásobování elektrickou energií, na což je pořadatel nucen adekvátně reagovat, např. dočasným odpojením některých součástí.

Voda

Pořadatel žádá jezdce a doprovody, aby zbytečně neplýtvali vodou a umožnili tak umytí i ostatním.

Škodlivé látky

Mastné hadry, oleje a jiné škodlivé látky odkládejte do speciálně označených nádob k tomu určených, které jsou umístěny v blízkosti obslužných cest.

Používejte absorpční rohože!

Odpadky

Odpadky odkládejte do připravených košů a kontejnerů. Dodržujte pořádek v parkovišti závodních strojů.

Informační prostředky

Veškeré důležité informace budou zveřejňovány na informační tabuli umístěné u hlavní brány. Výsledky jednotlivých tréninků a závodů je možné vyzvednout v prostoru recepce. Dbejte aktuálních výzev šířených prostřednictvím místního rozhlasu.

Karty a kontrolní pásky

Karty nebo kontrolní pásky pro jezdce, mechaniky, doprovody, apod. noste viditelně, abyste předešli zbytečné kontrole a byli vpuštěni do vámi oprávněných prostorů.

Soukromý majetek a zeleň

Nepoškozujte majetek pořadatele a vysazenou zeleň (zejména nově vysazené tuje a třešně). Chovejte se jako doma.

Noční klid

Dodržujte noční klid. Jistě i vy chcete být druhý den svěží a fit.

Dbejte pokynům personálu parkoviště závodních strojů!!!