AUTOMOTO klub v AČR Hořice

AUTOMOTO klub v Autoklubu České republiky Hořice je organizačním subjektem registrovaným v Autoklubu České republiky a jedná jako samostatné občanské sdružení s činností v motocyklovém sportu, výuky BESIP, ubytovacím zařízení. Povinností klubu je řádně vést členské záležitosti s možností rozhodování všech registrovaných členů.

Členské poplatky 2022

Typ karty Částka
Základní 200,- Kč
Do 18ti let 100,- Kč
Starší 60ti let 100,- Kč
ZTP a ZTP-P 100,- Kč

Používané zkratky

  • AUTOMOTO klub v Autoklubu České republiky Hořice — AMK v AČR Hořice, AMK Hořice
  • Autoklub České republiky — AČR
  • 300 Zatáček Gustava Havla — 300 ZGH
  • Česká Tourist Trophy — ČTT

Používané symboly

  • Vlajka Autoklubu České republiky
  • Znak AUTOMOTO klubu Hořice