Třída Startovné
Klasik 175ccm 3.200 Kč
Klasik 250ccm 3.200 Kč
Klasik 350ccm 3.200 Kč
Klasik 500ccm 3.200 Kč
Side 2.500 Kč
Wild Card IRRC 300 EUR
Každý další start 2.200 Kč

Upozornění

Vklad bude hrazen převodem na účet : 107 304 936 / 0300 . Do poznámek uveďte jméno a příjmení jezdce, případně třídu a jako variabilní symbol 30. Vklad musí být uhrazen současně s podanou přihláškou. V případě platby po termínu, nebo až na administrativní přejímce se startovné zvyšuje o 500 Kč.

Součástí vkladu je pojistné za pojištění odpovědnosti účastníka akce.

Vklad pro IRRC SSP a SBK 

IBAN: NL62 RABO 0158 1817 86
BIC: RABONL2U
Beneficiary: IRRC
Benef. Place: Hengelo (G), The Netherlands