Třída Startovné
Klasik 175ccm 3.000 Kč (130 EUR)
Klasik 250ccm  3.000 Kč (130 EUR)
Klasik 350ccm  3.000 Kč (130 EUR)
Klasik 500ccm  3.000 Kč (130 EUR)
Side 2.200 Kč (98 EUR)
Wild Card IRRC 280 EUR
Každý další start 2.000 Kč (90 EUR)

Upozornění

Vklad bude hrazen převodem na účet : 107 304 936 / 0300 . Do poznámek uveďte jméno a příjmení jezdce, případně třídu a jako variabilní symbol 29. Vklad musí být uhrazen současně s podanou přihláškou. V případě platby po termínu, nebo až na administrativní přejímce se startovné zvyšuje o 500 Kč.

Součástí vkladu je pojistné za pojištění odpovědnosti účastníka akce.

Vklad pro IRRC SSP a SBK 

IBAN: NL62 RABO 0158 1817 86
BIC: RABONL2U
Beneficiary: IRRC
Benef. Place: Hengelo (G), The Netherlands