Třída Startovné
Klasik 175ccm 2 500,- Kč
Klasik 250ccm 2 500,- Kč
Klasik 350ccm 2 500,- Kč
Klasik 500ccm 2 500,- Kč
Side 1 500,- Kč
Wild Card SBK IRRC250 250,- Kč
Každý další start 1 500,- Kč

Upozornění

Vklad bude hrazen převodem na účet : 107 304 936 / 0300 . Do poznámek uveďte jméno a příjmení jezdce, případně třídu a jako variabilní symbol 28. Vklad musí být uhrazen současně s podanou přihláškou.

Součástí vkladu je pojistné za pojištění odpovědnosti účastníka akce.

Vklad pro IRRC SSP a SBK 

IBAN: NL62 RABO 0158 1817 86
BIC: RABONL2U
Beneficiary: IRRC
Benef. Place: Hengelo (G), The Netherlands