Třída Startovné
Klasik 175ccm
Klasik 250ccm
Klasik 350ccm
Klasik 500ccm
Side
Wild Card IRRC 250 EUR
Každý další start

Upozornění

Vklad bude hrazen převodem na účet : 107 304 936 / 0300 . Do poznámek uveďte jméno a příjmení jezdce, případně třídu a jako variabilní symbol 28. Vklad musí být uhrazen současně s podanou přihláškou.

Součástí vkladu je pojistné za pojištění odpovědnosti účastníka akce.

Vklad pro IRRC SSP a SBK 

IBAN: NL62 RABO 0158 1817 86
BIC: RABONL2U
Beneficiary: IRRC
Benef. Place: Hengelo (G), The Netherlands