Přihlášky musí být provedeny na oficiálním formuláři, který je přílohou těchto Zvláštních ustanovení. 

Adresa pro zaslání přihlášek

  • Automoto klub v AČR
  • Maixnerova 1613
  • 508 01 Hořice
  • Czech republic

Přihlášky musí být doručeny pořadateli nejpozději dne 26. července 2022, kdy bude provedena uzávěrka přihlášek. Přihlášky došlé po uzávěrce nemusí být přijaty. Odesláním přihlášky pořadateli, žadatel respektuje podmínky “Zvláštního ustanovení”, případné nutné změny vydané “Prováděcím ustanovením”. Přihlášky, které nebudou odpovídat těmto ustanovením a sportovním řádům, může pořadatel odmítnout. Pořadatel jezdcům přihlášky nepotvrzuje. Po uzávěrce budou startovní listiny zveřejněny na stránkách www.amkhorice.cz.

Ubytování: tel.: + 420 725 016 710, e-mail: info@kempuveze.cz

Pořadatel ubytování nehradí.

Ustanovení – ke stažení

Zvláštní_ustanovení_CTT_CZ.pdf

Přihláška – ke stažení

ENTRY_FORM_CTT_CZ_EN_KLASIK.docx

ENTRY_FORM_CTT_CZ_EN_KLASIK.pdf

ENTRY_FORM_CTT_CZ_EN_SIDE.docx

ENTRY_FORM_CTT_CZ_EN_SIDE.pdf

Informace k IRRC

PRAVIDLA PODNIKU

PŘIHLÁŠKA – CELÝ ŠAMPIONNÁT

PŘIHLÁŠKA – JEDNORÁZOVÁ (DIVOKÁ KARTA)