Přihlášky musí být provedeny na oficiálním formuláři, který je přílohou těchto Zvláštních ustanovení. 

Adresa pro zaslání přihlášek

  • Automoto klub v AČR
  • Maixnerova 1613
  • 508 01 Hořice
  • Czech republic

Přihlášky musí být doručeny pořadateli nejpozději dne 21. července 2023, kdy bude provedena uzávěrka přihlášek. Přihlášky došlé po uzávěrce nemusí být přijaty. Odesláním přihlášky pořadateli, žadatel respektuje podmínky “Zvláštního ustanovení”, případné nutné změny vydané “Prováděcím ustanovením”. Přihlášky, které nebudou odpovídat těmto ustanovením a sportovním řádům, může pořadatel odmítnout. Pořadatel jezdcům přihlášky nepotvrzuje. Po uzávěrce budou startovní listiny zveřejněny na stránkách www.amkhorice.cz.

Ubytování: tel.: + 420 725 016 710, e-mail: info@kempuveze.cz. Pořadatel ubytování nehradí.

Veškeré informace ohledně divoké karty naleznete na www.irrc.eu. Jezdci žádající o divokou kartu pro IRRC, zašlou přihlášku na application@irrc.eu a současně na prihlasky@amkhorice.cz .

Ustanovení – ke stažení

Přihláška – ke stažení