Ubytování

V době konání závodů není možné ubytování v prostorách campu U Věže. Tyto prostory jsou plně k dispozici závodníkům a jejich doprovodům. Pro ubytování je však možné využít dalších ubytovacích zařízení a to přímo v Hořicích nebo v nejbližších obcích, jako jsou např. Dachovy, Miletín či Milovice. 

Parkování

Parkovací plochy, jsou převážně situovány do města Hořice. Největší plocha, je přímo na hořickém náměstí. K zaparkování automobilu či motocyklu lze též využít Riegrovi ulice, která je pro parkování dostatečně dlouhá. Zaparkujete a máte doslova pár metrů k závodní trati. Krásnou procházkou, sice do kopce, se dostanete do centra dění, tedy k parkovišti závodních strojů.

Uzavírka tratě

Důležitá informace pro ty, kteří přece jenom nechtějí chodit příliš pěšky. Závodní trať se v oba dny uzavírá v 7.30 hodin ráno a to pro jakýkoliv běžný provoz. Povolen vjezd mají pouze vozy pořadatelské a vozy se speciálním označením. Takže pokud chcete svůj motocykl zaparkovat někde poblíž depa, musíte si přivstat.

Po projetí požadatelského vozidla s červenou vlajkou je trať uzavřena i pro pěší.

Ekologické desatero

  1. Jen my lidé, máme zodpovědnost k rostlinám a živočichům, se kterými se o životní prostředí dělíme.
  2. Pomatujeme si, že je zakázáno poškozovat stromy a rostliny v lesích a na loukách okolo závodní trati.
  3. S automobily a motocykly parkujeme na vyhrazených místech a zpevněných plochách.
  4. Používáme pouze vyznačené cesty a prostory, dbáme pokynů pořadatelů.
  5. Odpadky odhazujeme vždy, do odpadkových košů nebo jiných použitých nádob.
  6. Respektujeme podmínky životního prostředí. Snažme se ho zachovat v původním stavu.
  7. Nezapalujeme ve volné přírodě ohně a neodhazujeme hořící nedopalky cigaret.
  8. Plastové lahve a obaly odnášíme s sebou a ukládáme do označených sběrných nádob.
  9. Nejezdíme na kolech a motocyklech v lesních porostech a po lesních cestách.
  10. Chováme se prostě jako u sebe doma, kde si každý své prostředí chrání.

Vstupné 300 ZGH a ČTT

Kam Kdo Pátek Sobota Neděle Pá+So+Ne
Trať Dospělí 200,- Kč 300,- Kč 400,- Kč
Trať Děti 100,- Kč 100,- Kč Nelze koupit zvýhodněně
Kam Kdo Pátek Sobota Neděle Pá+So+Ne
Paddock Dospělí Nelze koupit samostatně 200,- Kč 350,- Kč
Paddock Děti 6-14 let Nelze koupit samostatně Nelze koupit samostatně 100,- Kč
Paddock Děti do 6 let Zdarma – Za doprovodu rodičů Zdarma – Za doprovodu rodičů Zdarma – Za doprovodu rodičů
Program 80,- Kč

Zlatá vstupenka

 Kam Kdo Pátek + Sobota + Neděle
Paddock + Trať Dospělí 650,- Kč

Upozornění

Vstupenky do Paddocku platí pouze se vstupenkou na trať.