Hygienické opatření pro diváky

Prosíme všechny diváky aby respektovali následující pokyny:

 1. Každý divák musí být nejméně 14 dní po druhé dávce očkování proti covid- 19 nebo musí mít antigenní test, ne starší 72 hodin nebo PCR test, ne starší než 7 dní nebo být v ochranné lhůtě 180 dní po prodělaní Covidu. Tato opatření neplatí pro děti do 12 let.
 2. Diváci musí mít v prostorech s vyšší koncentrací lidí předepsanou ochranu dýchacích cest
 3. Po celém okruhu budou pro diváky rozmístěny dezinfekční prostředky
 4. V prostoru náměstí bude během závodního víkendu k dispozici označené testovací místo

Ubytování

V době konání závodů není možné ubytování v prostorách campu U Věže. Tyto prostory jsou plně k dispozici závodníkům a jejich doprovodům. Pro ubytování je však možné využít dalších ubytovacích zařízení a to přímo v Hořicích nebo v nejbližších obcích, jako jsou např. Dachovy, Miletín či Milovice. 

Parkování

Parkovací plochy, jsou převážně situovány do města Hořice. Největší plocha, je přímo na hořickém náměstí. K zaparkování automobilu či motocyklu lze též využít Riegrovi ulice, která je pro parkování dostatečně dlouhá. Zaparkujete a máte doslova pár metrů k závodní trati. Krásnou procházkou, sice do kopce, se dostanete do centra dění, tedy k parkovišti závodních strojů.

Uzavírka tratě

Důležitá informace pro ty, kteří přece jenom nechtějí chodit příliš pěšky. Závodní trať se v oba dny uzavírá v 7.30 hodin ráno a to pro jakýkoliv běžný provoz. Povolen vjezd mají pouze vozy pořadatelské a vozy se speciálním označením. Takže pokud chcete svůj motocykl zaparkovat někde poblíž depa, musíte si přivstat.

Po projetí požadatelského vozidla s červenou vlajkou je trať uzavřena i pro pěší.

Ekologické desatero

 1. Jen my lidé, máme zodpovědnost k rostlinám a živočichům, se kterými se o životní prostředí dělíme.
 2. Pomatujeme si, že je zakázáno poškozovat stromy a rostliny v lesích a na loukách okolo závodní trati.
 3. S automobily a motocykly parkujeme na vyhrazených místech a zpevněných plochách.
 4. Používáme pouze vyznačené cesty a prostory, dbáme pokynů pořadatelů.
 5. Odpadky odhazujeme vždy, do odpadkových košů nebo jiných použitých nádob.
 6. Respektujeme podmínky životního prostředí. Snažme se ho zachovat v původním stavu.
 7. Nezapalujeme ve volné přírodě ohně a neodhazujeme hořící nedopalky cigaret.
 8. Plastové lahve a obaly odnášíme s sebou a ukládáme do označených sběrných nádob.
 9. Nejezdíme na kolech a motocyklech v lesních porostech a po lesních cestách.
 10. Chováme se prostě jako u sebe doma, kde si každý své prostředí chrání.

Vstupné 300 ZGH a ČTT

Kam Kdo Pátek Sobota Neděle Pá+So+Ne
Trať Dospělí 200,-Kč 300,-Kč 400,-Kč
Trať Děti 50,-Kč 50,-Kč
Kam Kdo Pátek Sobota Neděle Pá+So+Ne
Paddock Dospělí 300,-Kč 200,-Kč 300,-Kč
Paddock Děti nad 12 let 300,-Kč 200,-Kč 300,-Kč
Program Děti do 12 let Zdarma Zdarma Zdarma
Program 50,-Kč

Upozornění

Vstupenky do Paddocku platí pouze se vstupenkou na trať.