Pan Zdeněk Brabec nesouhlasil s upořádáním závodů, z toho důvodu sám odstoupil z funkce předsedy. Výbor AMK Hořice v AČR poté za předsedu zvolil pana Tomáše Jenčovského s mandátem do řádných voleb, které se budou konat na podzim 2021. Zdeněk Brabec zůstane řadovým členem výboru AMK Hořice. Poté z vlastní vůle skončil i jako člen výboru.

Výbor zvolil pana Tomáše Jenčovského předsedou AMK Hořice a pana Libora Kamenického druhým místopředsedou do konce volebního období výboru (v závislosti na situaci Covid). Pan Karel Křovina zůstává v pozici místopředsedy AMK Hořice.

Výbor toto jejich rozhodnutí schválil v poměru 5 pro a 4 se zdrželi.

Další informace ohledně konání závodů, zveřejníme po příštím zasedání výboru AMK Hořice, které se bude konat 1. července 2021.

 

Výbor AMK v AČR Hořice