Pánové Zdeněk Brabec a Tomáš Jenčovský se po vzájemné dohodě rozhodli, že se Tomáš Jenčovský stane předsedou AMK Hořice do řádných voleb, které se budou konat na podzim 2021. Zdeněk Brabec zůstane řadovým členem výboru AMK Hořice.

Výbor jmenoval pana Tomáše Jenčovského předsedou AMK Hořice a pana Libora Kamenického druhým místopředsedou do konce volebního období výboru (v závislosti na situaci Covid). Pan Karel Křovina zůstává v pozici místopředsedy AMK Hořice.

Výbor toto jejich rozhodnutí schválil v poměru 5 pro a 4 se zdrželi.

Další informace ohledně konání závodů, zveřejníme po příštím zasedání výboru AMK Hořice, které se bude konat 1. července 2021.

 

Výbor AMK v AČR Hořice