Pozvánka na výroční členskou schůzi AUTOMOTO klubu v AČR Hořice, která se koná v sobotu dne 20. 11. 2021

od 16.00 hodin v kulturním domě Koruna v Hořicích

Program:

 1. Zpráva předsedy AMK v AČR Hořice – p. Tomáš Jenčovský
 2. Zpráva účetního AMK v AČR Hořice – p. Ivan Doležal
 3. Zpráva předsedkyně RK – Mgr. Jitka Jenčovská
 4. Zpráva o provozu DDH (dopravní hřiště)
 5. Zpráva o ATC U Věže
 6. Sestavení volební komise
 7. Výhled na rok 2022
 8. Volba členů VV a RK
 9. Ocenění jubilantů
 10. Vyhlášení výsledků voleb do VV a RK
 11. Diskuse
 12. Večeře a závěr schůze

                

 

             

Na Vaši účast se těší Výbor a Revizní komise AMK v AČR Hořice

Tomáš Jenčovský – předseda AMK v AČR Hořice