POZVÁNKA

na školení pořadatelů motocyklových závodů v sezoně 2022, které se koná v sobotu 16. 4. 2022 od 15:00 hodin na klubovně AMK Hořice.

A na členskou schůzi AUTOMOTO klubu v AČR Hořice, která se koná v sobotu dne 16. 4. 2022 od 18.00 hodin v restauraci U Věže.

Program členské schůze:

  1. Zpráva předsedy AMK v AČR Hořice
  2. Zpráva účetního AMK v AČR Hořice
  3. Zpráva o provozu DDH (dopravní hřiště)
  4. Zpráva o ATC U Věže
  5. Příprava motocyklových závodů v roce 2022
  6. Diskuze
  7. Občerstvení a závěr schůze

Na Vaši účast se těší Výbor a Revizní komise AMK v AČR Hořice

Tomáš Jenčovský – předseda AMK v AČR Hořice