POZVÁNKA

na členskou schůzi AUTOMOTO klubu v AČR Hořice, která se koná v pátek dne 24. 3. 2023 od 18.00 hodin v restauraci
U Věže

Program členské schůze:

  1. Zpráva předsedy AMK v AČR Hořice
  2. Zpráva o provozu DDH (dopravní hřiště)
  3. Zpráva o ATC U Věže
  4. Příprava motocyklových závodů v roce 2023
  5. Diskuze
  6. Občerstvení a závěr schůze            

Na Vaši účast se těší Výbor a Revizní komise AMK v AČR Hořice

Tomáš Jenčovský – předseda AMK v AČR Hořice